Szkolenia 
stacjonarne 
i on-line

img

Obsługa klienta i sprzedaż

Każdego dnia jesteśmy świadkami zmian rynkowych, które mają szczególny wpływ na oczekiwania konsumentów. Nasze szkolenia wyczulają na słuchanie klienta, jego potrzeb i dostosowanie oferty do jego preferencji. 


Szczegóły
img

Umiejętności menedżerskie

Szkolenia dedykowane kadrze zarządzającej kształtują postawy przywódcze, szczególnie istotne w dynamicznie pracujących zespołach, od których oczekuje się otwartości na zmiany, współpracy i proaktywności w działaniu. Przygotowaliśmy ofertę szkoleń przydatnych menedżerom pracującym w zespołach stacjonarnych i rozproszonych.

Szczegóły
img

Rozwój osobisty

Chcesz zrobić coś dla siebie? Chcesz rozwinąć swoje kompetencje komunikacyjne? Czujesz, że jesteś zapracowany, a wciąż najważniejsze zadania są nie zrobione? Oferta szkoleń z rozwoju osobistego jest dla Ciebie. Szkolenia te polecamy w szczególności grupom osób, które chcą rozwinąć swoją efektywność podczas twórczych i inspirujących warsztatów szkoleniowych.

Szczegóły
img

Komunikacja i współpraca

Komunikacja to dziś nieodzowny element dobrej współpracy. Szkolenia z tego zakresu zawarte w ofercie, dotykają tematów dotyczących asertywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych, oraz rozwijają kompetencje skutecznej komunikacji nastawionej na partnerstwo i współpracęSzczegóły
img

Szkolenia medialne

W ofercie szkoleń medialnych stworzyliśmy ofertę szkoleń dedykowanych dziennikarzom, którzy rozwijają swoje doświadczenia w tym zawodzie. Do udziału w szkoleniach zapraszamy zarówno osoby, które dopiero zaczynają pracę w mediach, jak również te, które chcą rozwinąć swoje umiejętności i  wymienić doświadczeniami z innymi osobami występującymi na co dzień przed kamerą. Szkolenia przygotowują do pracy dziennikarza pod kątem kreowania wizerunku, a także skutecznej prezentacji przed okiem kamery.

Szczegóły

Obsługa klienta i sprzedaż

Profesjonalna obsługa klienta


 • Celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności obsługi klienta na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń uczestników szkolenia oraz nowych trendów w przedmiotowym zakresie. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z: oczekiwaniami klienta względem obsługi w firmie, metodami utrzymania długofalowej relacji z klientem, sposobami kształtowania odpowiedniego wizerunku osoby i organizacji obsługującej klienta.

  Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.:

  - co decyduje o jakości obsługi Klienta? 
  - zasady efektywnego porozumiewania się w obsłudze Klienta 
  - zacznij dobrze od początku – przygotowanie do obsługi 
  - analiza potrzeb Klienta - aktywność prosprzedażowa 
  - trudne sytuacje w obsłudze
  - savoir-vivre w obsłudze Klienta  Profesjonalna sprzedaż przez telefon


Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę, co wpływa na wizerunek profesjonalnego telemarketera. Szkolenie zwiększa umiejętności budowania pozytywnego pierwszego wrażenia przez telefon. 
Szkolenie ma charakter warsztatowy, daje możliwości do wymiany doświadczeń ze specjalistami w dziedzinie telemarketingu oraz zbudowania własnego sposobu sprzedaży dopasowanej do potrzeb Klientów Firmy.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

- efektywny telemarketer to... 
- czego oczekuje od nas Klient? 
- zasady sprzedaży przez telefon 
- badanie potrzeb Klientów 
- prezentacja produktu językiem korzyści 
- rozwianie obiekcji Klientów 
- ćwiczenia oddechowe 
- przygotowanie do sprzedaży przez telefon 
- prospecting - tworzenie własnej bazy danych 
- gdy kolejny Klient odmawia…  

Savoir-vivre w biznesie


 • Podczas szkolenia zdobędą Państwo praktyczne umiejętności w zakresie etykiety w biznesie. Poznają Państwo zasady kreowania profesjonalnego oraz nienagannego wizerunku. 
  Podczas wielu symulacji i ćwiczeń zdobędą Państwo wiedzę o zasadach zachowania się podczas oficjalnych spotkań.
  Podczas spotkania rozstrzygną Państwo wątpliwości co do odpowiedniego ubioru podczas spotkań biznesowych oraz jak się zachować w obliczu codziennych oraz niecodziennych sytuacji biznesowych. 

  Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.:

  - podstawy etykiety w biznesie, czyli pierwsze wrażenie 
  - zarządzanie informacją, czyli komunikacja w biznesie 
  - garderoba w biznesie, czyli jaki strój wybrać? 
  - savoir-vivre przy stole, czyli jak zachować się na oficjalnych przyjęciach? 
  - wręczanie upominków w biznesie 
  - najczęstsze błędy savoir-vivre w biznesie  

Trudne sytuacje handlowe


Dzięki szkoleniu nauczą się Państwo w konstruktywny sposób rozwiązywać trudne sytuacje z Klientem. Staniecie się Państwo bardziej asertywni i poznacie techniki asertywnej komunikacji z Klientem. Szkolenie ma charakter warsztatowy          i pozwala ćwiczyć zdobytą wiedzę w realnych sytuacjach handlowych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.:

- co nam daje asertywna obsługa trudnego Klienta?
-  techniki reakcji na trudną sytuację w sprzedaży
- asertywne budowanie granic
- jakie postawy Pracownika eskalują negatywne emocje u Klienta
- komunikacja z Klientem nastawiona na współpracę                                                        sposoby radzenia sobie ze stresem i emocjami

Skuteczne techniki sprzedaży


Szkolenie ma charakter warsztatowy, dzięki temu będą mieli Państwo okazję, poznać techniki sprzedaży i wykorzystać je w praktyce pod okiem specjalistów w tej dziedzinie. 
Szkolenie uczy i rozwija umiejętności komunikacji z Klientem oraz dbałości o profesjonalny wizerunek Handlowca. 
Podczas szkolenia znajdziecie Państwo rozwiązania na trudne sytuacje w kontaktach z Klientami oraz poznacie techniki budowania trwałych relacji w sprzedaży.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

- planowanie sprzedaży 
- pierwsze wrażenie – jak nad nim pracować 
- sprzedaż jako proces 
- zasady komunikacji w sprzedaży 
- badanie potrzeb Klienta 
- prezentacja produktu 
- jak przełamać opór Klienta? 
- sprzedaż i obsługa Klienta przez telefon 
- obsługa posprzedażowa 


Negocjacje biznesowe


Szkolenie ma za zadanie uporządkować informacje związane z procesem negocjacji. Dzięki temu zdobędą Państwo wiedzę niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia rozmów negocjacyjnych. Szkolenie zwiększy, także Państwa umiejętność komunikacji ,podczas tego procesu oraz uświadomi, jak ważną rolę odgrywa przygotowanie do negocjacji.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.:

- czym są negocjacje?
- kooperacja czy konflikt?
- przebieg negocjacji – etapy procesu
- przygotowanie do negocjacji
- style i techniki negocjacyjne
- jak uniknąć manipulacji w negocjacjach
- skuteczny negocjator to...

Umiejętności menedżerskie

Zarządzanie Zespołem


 • Szkolenie przygotowuje menedżerów do skutecznego zarządzania zespołem pracowników. Rozwija umiejętności wyznaczania celów, planowania, organizowania, motywowania i monitorowania pracy zespołu. Podczas szkolenia dokonacie Państwo autodiagnozy własnego stylu kierowania i poznacie techniki rozwijania pozostałych stylów. Szkolenie jest bardzo praktyczne i kładzie duży nacisk na komunikację z pracownikami.

  Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

  - zarządzanie jako proces 
  - autodiagnoza własnego stylu kierowania 
  - exposè szefowskie jako narzędzie budowania autorytetu 
  - efektywne wyznaczanie celów
  - delegowanie obowiązków – zasady 
  - narzędzia komunikacji szefowskiej 
  – ćwiczenia praktyczne
  - motywowanie pozafinansowe pracowników 
Skuteczne delegowanie zadań


Dzięki szkoleniu nabędą Państwo umiejętności definiowania skutecznych celów oraz przekazywania ich pracownikom w zrozumiały sposób. Szkolenie pozwoli także, rozwinąć umiejętność prowadzenia rozmów delegujących oraz udzielania informacji zwrotnych, po wykonanym zadaniu. Delegowanie jest procesem, którego poszczególne etapy poznacie Państwo na naszym szkoleniu oraz przekonacie się jak motywować pracowników poprzez delegowanie im zadań.
 
Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

- delegowanie – wprowadzenie 
- proces delegowania – etapy 
- błędy szefów w procesie delegowania 
- jakie zadania delegować? 
- przygotowanie do delegowania 
- cel – jak go definiować? 
- jak zakomunikować zadanie? 
- monitoring 
- jak udzielić informacji zwrotnej po wykonanym zadaniu?   

Efektywny Przywódca


 • Szkolenie rozwija umiejętności przywódcze. Celem szkolenia jest kształtowanie postawy i doskonalenie umiejętności liderskich poprzez budowanie poczucia odpowiedzialności za grupę. Szkolenie pozwoli także Menedżerom rozwinąć umiejętności budowania zmotywowanego zespołu i udoskonalić umiejętność komunikowania się z grupą. Szkolenie to także, ćwiczenia kształtujące zdolności modelowania zespołu swoją postawą i szansa na podniesienie poziomu umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

  Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

  - przywódca z autorytetem – sposoby budowania i obrony autorytetu 
  - jak radzic sobie z buntem i atakiem na lidera? 
  - błędy przywódców 
  - gry liderskie 
  - role w grupie a motywacja 
  - prowadzenie efektywnych zebrań 
  - konflikt – jak go rozwiązać? 
  - trudne decyzje szefa 
  - zespół i zmiany – jak prowadzić zespół w dobie zmian w firmie? 
Feedback w praktyce


Szkolenie zostało przygotowane z myślą o skutecznej komunikacji z pracownikami, nastawionej na rozwój i zwiększenie motywacji pracowników. Szkolenie jest warsztatowe i pozwala rozwinąć umiejętność przekazywania pracownikowi konstruktywnej informacji zwrotnej. W licznych ćwiczeniach i grach liderskich będą mogli Państwo potrenować przekazywanie pracownikowi krytyki, tak, aby zmobilizować go do zmiany postaw i zachowań.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.:

informacja zwrotna - wprowadzenie
- kiedy stosować informację zwrotną? 
- informacja zwrotna a coaching – różnice 
- techniki udzielania informacji zwrotnych 
- komunikacja nastawiona na wzmocnienie motywacji pracownika 
- informacja zwrotna a korekta zachowań  pracownika 

Coaching a mentoring w roli Menedżera


Często pojęcie coachingu przybiera mylne interpretacje. Przywołuje różne skojarzenia np.: psychoterapii, czy poradnictwa. Pracownikom coaching kojarzy się ze złem koniecznym, najczęściej ta opinia spowodowana jest błędami przełożonych, używających coachingu, jako narzędzia dyscypliny a nie rozwoju pracownika. W takiej sytuacji coaching staje się karą, a nie efektywnym procesem. Nasze szkolenie pozwoli uporządkować rolę coachingu w biznesie i przekona Państwa do skuteczności tej metody w rozwoju pracowników. Szkolenie porówna proces coachingu z mentoringiem, celem ustandaryzowania rozumienia tych pojęć. Na szkoleniu poznacie Państwo metody coachingowe dopasowane do potrzeb Państwa Firmy. Szkolenie ma charakter warsztatowy, co pozwoli na jednoczesne ćwiczenie tych metod w praktyce.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

-  pojęcie coachingu i jego cel 
- korzyści dla szefa i pracownika 
- warunki do przeprowadzenia skutecznego coachingu 
- błędy coacha 
- etapy coachingu 
- przygotowanie do procesu 
- kiedy stosować coaching a kiedy mentoring? 
- metody coachingu w zależności od celu 

Motywowanie pracowników


Aby pomimo olbrzymiej konkurencji zespół Państwa pracowników mógł odnieść sukces, niezwykle ważne jest motywowanie pracowników do działania. Umiejętność dostarczania im motywacji jest jedną z najważniejszych cech dobrego menedżera. Sztuka motywowania pracowników wymaga poznania sposobów wpływania na innych. Dzięki naszemu szkoleniu poznacie Państwo źródła motywacji i skuteczne sposoby jej zwiększania u pracowników i u siebie.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.:

czym jest motywacja i jakie są jej źródła
- teorie motywacyjne 
- autodiagnoza – co mnie motywuje do pracy? 
- komunikacja z pracownikami nastawiona na motywację 
- nagradzanie pracowników 
- narzędzia motywowanie do zmiany zachowań
- motywowanie pozafinansowe na co dzień 

Rozwój osobisty

Efektywność osobista


 • Szkolenie ma na celu zwiększenie osobistej motywacji do rozwoju, poprzez analizę własnych mocnych stron i potencjału rozwojowego. Dzięki szkoleniu nauczycie się Państwo jak stawiać konstruktywne cele i skutecznie je realizować. Nauczycie się Państwo także, jak panować nad stresem i własnymi emocjami.
   
  Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

  - mam swój cel – efektywne wyznaczanie celów 
  - filozofia pozytywnego myślenia 
  - organizacja czasu pracy 
  - kształtowanie osobistego wizerunku 
  - inteligencja emocjonalna 
  - sprawna komunikacja w zespole 
  - kreatywne rozwiązywanie problemów 
  - panowanie nad emocjami i stresem

Profesjonalne prowadzenie prezentacji


 • Dzięki szkoleniu będą Państwo przygotowani do samodzielnego prowadzenia prezentacji dla szerszego audytorium. Szkolenie pozwala rozwinąć umiejętność komunikacji z szerszym gronem osób, poprzez aktywne słuchanie, umiejętne zaprezentowanie treści i ciekawe przygotowanie prezentacji. Szkolenie porusza zagadnienia związane z prowadzeniem angażujących spotkań w trybach - stacjonarnym, on-line i hybrydowym. Państwa prezentacje, będą interesujące, pełne energii poprzez techniki ćwiczone na szkoleniu. Szkolenie zawiera elementy autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku. 

  Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

  - zaplanowanie prezentacji 
  - przygotowanie się do wystąpienia 
  - etapy prezentacji 
  - komunikacja werbalna i niewerbalna 
  - zakazane w prezentacjach... 
  - metody zwalczenia tremy 
  - praca nad gestykulacją – sesja z kamerą 
  - głos prezentera 
  - trudne sytuacje w prezentacjach 

Zarządzanie własnym wizerunkiem


W dzisiejszych czasach wizerunek jest kluczowym elementem budowania relacji zawodowych i prywatnych. Powiedzenie „Jak Cię widzą tak Cię piszą” nabrało ogromnego znaczenia, szczególnie w relacjach międzyludzkich. Proponujemy Państwu szkolenie, które pomoże odkryć jakie wrażenie wywierają Państwo na innych, jak prezentujecie Państwo własne poglądy i przekonania oraz jak świadomie kształtować swój wizerunek.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

- źródła mojej pewności siebie 
- wizerunek – co ma nań wpływ? 
- moje wartości, cele, misja 
- jak komunikuję moją pewność siebie? 
- psychologia koloru w biznesie 
- analiza kolorystyczna / ustalenie typu urody 
- ubiór adekwatny do okazji 
- proksemika – czyli bezpieczna odległość w kontaktach międzyludzkich 
- makijaż zgodny z okazją 
- korygowanie niedoskonałości sylwetki 

Zarządzanie stresemSzkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą nauczyć się jak skutecznie radzić sobie ze stresem, jak efektywnie funkcjonować w sytuacjach stresujących i jak rozpoznać własne źródła stresu. Na naszym szkoleniu poznacie Państwo różne techniki radzenia sobie ze stresem podczas różnych sytuacji. Szkolenie opiera się o sytuacje z życia wzięte. Jest warsztatem opartym o praktyczne ćwiczenia komunikacyjne.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

- fazy reakcji stresowej 
- autoanaliza własnych źródeł stresu 
- objawy stresu i ich przyczyny 
- techniki radzenia sobie ze stresem 
- jak być odpornym na stres 
- ćwiczenia pomagające zredukować stres 

Komunikacja i współpraca

Asertywność w komunikacji


 • Szkolenie kierowane jest do osób chcących poznać aspekty skutecznej komunikacji w biznesie. Na szkoleniu poznają Państwo sposoby prezentowania swojego stanowiska jasno, czytelnie i efektywnie. Podczas wielu ćwiczeń i symulacji zwiększą Państwo swą umiejętność bycia asertywnym w kontaktach międzyludzkich.

  Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

  - specyfika komunikacji – style, zasady, bariery w komunikacji 
  - komunikacja w kontaktach ze współpracownikami i klientami 
  - narzędzia usprawniające asertywną komunikację 
  - rozwinięcie umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji 
  - komunikacja niewerbalna – mowa ciała 
  - asertywność na co dzień
  - komunikacja w sytuacjach kryzysowych 

Efektywna komunikacja interpersonalna


 • Dzięki szkoleniu zdobędziecie Państwo wiedzę dotyczącą dominujących kanałów komunikacji, typów osobowościowych oraz narzędzi ułatwiających efektywne komunikowanie się. Dzięki narzędziom ułatwiającym sposoby komunikowania się, zwiększycie Państwo umiejętność dopasowania stylu komunikacji do partnera.

  Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

  - typy interpersonalne jako klucz do skutecznej komunikacji 
  - komunikacja e-mailowa / zasady 
  - analiza transakcyjna jako narzędzie skutecznej komunikacji 
  - pozytywna intencja w komunikacji 
  - generalizacje 
  - informacja zwrotna jako narzędzie komunikacji  
  - komunikacja w zespołach rozproszonych

Współpraca w zespoleSzkolenie ma za zadanie uświadomić wagę efektywnej współpracy w zespole oraz rozwinąć umiejętności skutecznej komunikacji między współpracownikami. Podczas szkolenia poznacie Państwo zasady skutecznej komunikacji w organizacji oraz efektywne sposoby przekazywania informacji w zespole.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

- zasady współpracy w zespole 
- moja rola w grupie 
- techniki motywacji poszczególnych członków zespołu 
- empowerment - wspólne rozwiązywanie problemów 
- moja autoanaliza – co wnoszę w pracę zespołu? 
- jak komunikować swoje potrzeby? 
- cele zespołu – jak je osiągać? 
- rozwiązywanie konfliktów 
- skuteczne przekazywanie informacji w zespole 

Szkolenia medialne

Szkolenia medialne dla dziennikarzy


 • Szkolenie kierowane jest do dziennikarzy, którzy dopiero zaczynają pracę w mediach lub chcą rozwijać swoje umiejętności dziennikarskie u najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Szkolenie jest praktycznym warsztatem, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak budować swoją wiarygodność u widza, jak organizować swoją pracę w dynamicznym zawodzie dziennikarza oraz zwiększą swoją umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas transmisji „na żywo”.

  Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

  - specyfika pracy dziennikarza 
  - radio a telewizja – jak budować swoją wiarygodność w różnych źródłach przekazu 
  - trudne sytuacje na wizji, jak uniknąć wpadek dziennikarskich 
  - transmisja „na żywo“ to duże wyzwanie – organizacja pracy dziennikarza 
  - komunikacja niewerbalna – mowa ciała dziennikarza 
  - wydawca, reporter, producent, komentator – zadania dziennikarza w każdej z tych ról 
  - odpowiedzialność dziennikarska – co mogę, a czego mi nie wolno? 
  - praca przed kamerą – symulacje relacji reporterskich (analiza mocnych stron i potencjału do rozwoju każdego uczestnika) 

Komunikacja z mediami


 • Szkolenie jest dedykowane Rzecznikom Prasowym, Specjalistom ds. PR oraz wszystkim tym, których zadaniem jest reprezentowanie firmy przed mediami. Szkolenie przygotuje Państwa do utrzymywania dobrych relacji z dziennikarzami oraz uświadomi Państwu, jaka jest rola dziennikarzy w mediach. Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonego specjalistę, który zdradzi Państwu, jak przygotować się do komunikacji w mediach. Szkolenie jest warsztatowe, co pozwoli Państwu wynieść praktyczne umiejętności.

  Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

  - specyfika komunikacji – style, zasady, bariery w komunikacji 
  - metody usprawniające asertywną komunikację w mediach 
  - rozwinięcie umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji 
  komunikacja niewerbalna – mowa ciała 
  - podstawowe formy komunikowania się z mediami (oświadczenie, informacja prasowa, wywiad, konferencja prasowa) 
  - współpraca z mediami – „dziennikarz przyjaciel“ jak zbudować zaufanie mediów? 
  - baza dziennikarzy – przygotowanie 
  - „atrakcyjność medialna“ 
  - błędy w kontaktach z mediami 
  - trudne sytuacje w kontaktach z mediami – jak z nich wybrnąć? 
  - praca z kamerą – praktyczne symulacje 

Profesjonalne wystąpienia publiczneKażdy z nas staje czasem przed wyzwaniem stworzenia atrakcyjnej autoprezentacji lub prezentację produktu, pomysłu, idei. Nasze szkolenie przygotuje Państwa, do stworzenia prezentacji atrakcyjnej dla słuchacza i nauczy, jak unikać i radzić sobie ze stresem podczas wystąpienia. 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m. in.: 

- techniki skutecznego przygotowania do prezentacji
- ustalenie formy wystąpienia 
- przygotowanie treści wystąpienia 
- jak opanować tremę i zdenerwowanie? 
- struktura prezentacji 
- jak zostać mistrzem pozytywnego wrażenia? 
- perspektywy i korzyści słuchaczy 
- zasady ustalania toku wystąpienia 
- poczucie humoru, kiedy należy przytoczyć anegdoty i żarty? 
- Efekt Aureoli, Efekt Halo 
- mowa ciała, a umiejętna autoprezentacja 
- mimika i gestykulacja, jak ją umiejętnie wykorzystać